Husets historie

Björkelund blev oprindelig kaldt for en ‘Backstuga’. Det betyder at huset ikke havde egen grund. Det  blev bygget på en lejet eller lånt grund, ofte jord der ikke egnede sig til dyrkning. Huset fik først sit eget matrikkel nummer i 1938 hvor den nuværende grund blev afstykket fra den omkring liggende skov. 

Selvom huset i de første mange år ikke lå på egen jord har der nok alligevel været et lille stykke til kartofler og kålrabi.

Huset, der stod færdig i 1854, blev bygget af en skrædderi-arbejder der hed  Christoffer Andersson og hans kone Anna Christina Petersdotter, en lokal pige.

Mens byggeriet stod på, boede parret til leje et par forskellige steder i omegnen og de nåede at få to børn inden indflytningen. At de havde råd til at bo til leje tyder på at det må ha’ gået ham nogenlunde, det var ikke alle unge par der havde råd til det mens de byggede hus. Mange måtte klare sig med en nedgravet jordhule eller en granklædt hytte.

Christoffer ernærede sig som skrædderi arbejder. Han voksede op i Slätthög omkring 25 km nord Växjö. Som 17 årig fik han plads hos en ‘herreds skräddera’ der hed Videll og her var han i 3-4 år hvor han lærte faget.
Han omtales ingen steder som skræddersvend, han var altså ikke udlært hos en mester. Men mesterlære var nok mere et by fænomen.

Der var formodentlig kun begrænsede indtægts muligheder på landet og han flyttede lidt rundt, inden han kom til Törnamåla og slog rod.

Men som sagt så flyttede de ind i 1854 og familien i Björkelund voksede.
De havde tilmed logerende i et par omgange.

Anna Christina døde desværre i barsels sengen med sønnen Carl August i 1867. Derefter er Christoffer alene med børnene Frans Peter Johan, Anders Kristian, Sara, Ida, Lovisa og Helena.

I 1874 flytter også en svigerdatter ind og hun får året efter en lille pige. På det tidspunkt har der altså boet 9 personer i huset.

Livet på landet var hårdt og slidsomt og der var år hvor den svenske landbo befolkning oplevede misvækst.

Derfor udvandrede mange svenskere, USA var målet for mange men også Danmark var populært og lidt mere tilgængeligt.

Den første der søger lykken i Danmark var datteren Sara i 1878.

Ida følger efter i 1881 og Lovisa året efter.

De to sønner er for længst flyttet hjemmefra og har formodentlig fundet arbejde i sverige.

Christoffer blev boende i huset sammen med den sidste af pigerne, datteren Helena, til sin død i 1885.
Huset sælges og Helena emigrer – endnu en gang til Danmark.

Hvem der køber huset er usikkert for den familie der flytter ind beskrives i husforhörslängden som ’utfattig’.  Ludfattig på godt dansk.

Men i 1891 købes huset af Carl Oscar Fransson og hans familie, han er også skrædder .  

De bliver boende til 1902 hvor de sælger til en maskin arbejder, Carl Svensson og hustru. Familien Svensson bliver boende i Björkelund til 1914.

Husets nye ejere, Frans Reinholt Blom og hans kone Ingrid Matilda Persdotter køber altså huset i 1914. Huset ligger endnu på lejet grund.
Frans dør desværre året efter og enken, Ingrid Blom, bliver boende.

Hun har haft mindst én enkelt lejer, men der har muligvis været flere.

Det er i hvert fald hende der bor i huset da grunden som huset ligger på, i 1938 bliver afstykket fra matrikel nummer 1:39 som bl.a. er den omkringliggende skov.

Huset har herefter matrikel nummer ”Törnamåla 1:43”.

Husets ejerforholdene er herefter noget usikre. Man kunne godt få den tanke at der er ejeren af 1:39, en af egnens store skov ejere, der bare har beholdt huset.

Ingrid Blom står som beboer til hun dør i 1939 men det betyder ikke at hun var der, hun kan ha’ været syg eller på pleje hjem

I 1940 flytter maleren, Bror Adolf Svensson ind med sin familie.

Jeg kan ikke finde noget om hvor længe de blev boende elle om hvem der kom efter.  Vi er nemlig nu så langt fremme i tiden at person beskyttelses loven gør sin indflydelse gældende. Oplysninger er ikke offentligt tilgængelige.

Derfor springer vi til 1991 hvor husets ejer, ifølge en anden kilde, er Georg Karlsson. Jeg har endnu ikke fået bekræftet at det er ham der ejede skovene omkring huset og som også udstykkede matriklen.

Jeg formoder at han fik to sønner Jörgen Axel Tore Karlsson og Leif Erik Anders Karlsson og at der er disse to der i 1998 sælger Björkelund til det Tyske ægtepar Peter Herbert Engel og Irmgard Engel.

Jeg har, uden at have mødt ham, en fornemmelse af at Peter Engel var en af de der ’gør det selv typer’, hvor ambitionerne overstiger evnerne. Det er ikke lige godt alt sammen.

Heldigvis har de ikke sparet på de sanitære forhold. De må ha’ ofret ikke så lidt på at bringe både brønd, badeværelse og afløb ’up to date’ med baderums tilbygningen i 2006.

Peter Engel dør sommeren 2019 og enken sælger huset til mig.